Viljad – mõistekaardi loomine

Tunnis kasutatud keskkonnad

https://www.mindmeister.com/

Eesmärgid:

  • Huvi äratamine aine vastu
  • Õpitud materjali kinnistamine
  • Uute oskuste omandamine
  • Digivahendite õppeotstarbeline kasutamine

Töö käik:

  1. Õpilased tutvuvad kodunduse tunnis erinevate viljadega, kuulavad õpetajat ja arutavad omavahel. Otsivad internetist infot ja pilte erinevate viljade kohta.
  2. Informaatikatunnis registreerivad õpilased end kasutajaks lehel https://www.mindmeister.com/
  3. Õpetaja juhendamisel tehakse mõistekaardi loomise keskkonnaga esmane tutvus. Õpilased koostavad mõitekaard teemal Viljad, mis on peamine mõiste, jaguneb erivate viljade liikideks (teraviljad, puuviljad jne) ja nende all omakorra konkreetsed nimed. Tasuta programmi korral ei ole võimalik pilte lisada. Õpilased muudavad kastide värvi, stiile, lisavad juurde ikoonejms.
  4. Lõpuks avaldatakse mõistekaart ja jagatakse õpetajale vaatamiseks.

Tagasiside:

Õpilased töötasid hea meelega ja õhinal. Arutati omavahel ja otsiti infot internetist. Valmis palju ilusaid ja põhjalikke mõistekaarte.

Õpilaste tööde näited

Laura 5.a
Anabel 5.b
Marian 5.c
Marko 5.e

Klass: 4

Õpetaja: Pärnu Ülejõe Põhikool, Taimi Dreier
Käänamine

Tunni ülesanded Padleti seinal IMG_3937

Tunnis kasutatud rakendused/keskkonnad:

Padlet – juhend
LearningApps juhend
Miksike – juhend
Kubbu (ei avane paljudes nutiseadmetes)  – juhend
EasyNotecards – juhend
SimpleMind – juhend

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased lahendavad omas tempos ülesandeid, mis õpetaja on varem Padlet-tahvlile kogunud. EasyNotecards`i bingot ja LearningAppsi tagaajamist saab mängida ka kahe- või kolmekaupa rühmas (mida klassis osaliselt ka kasutati). Tööd sai teha õpiku abiga (Piits, L. jt lk 89).

Tunni lõpus koostavad kiiremad Simple Mind rakendusega mõistekaardi.

Klass: 5A

Õpetaja: Mare Hallop; Pärnu Vanalinna Põhikool

käänamine, käänete grupid, käände nimetus, käände küsimus, küsimus sõna kohta, käändevormi moodustamine, sõnavormi käände määramine

 

 
Majandus

maris

Tunnis kasutatud harjutused:

SimpleMind  Android

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Tunni lõpus kasutasime õpitu kinnistamiseks ja meeldetuletamiseks SimpleMind kaarti. Ühendasin enda arvuti projektoriga ning seejärel koostasime ühiselt mõistekaardi. Õpilastele meeldib SimpleMind keskkond selle lihtsuse ja värvide pärast.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Väga hea kasutada ühiselt, õpitu kinnistamiseks või lasta õpilastel individuaalselt koostada mõistekaart

Klass: 6a

Õpetaja: Maris Vain; Pärnu Vanalinna Põhikool

Majandus, turumajandus, monopol, ressurss, jätkusuutlik areng