Prügi sorteerimine

20150420_123936

Tunnis kasutatud veebilehed

http://www.ragnsells.ee/sorteerimine
Jänku-Juss sorteerib prügi
forte.delfi.ee › Teadus ja Tehnika

Tunnis kasutatud harjutused

Harjutus 1
Harjutus 2

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Kodunduse tundide üheks oluliseks teemaks on õpetada prügi õigesti sorteerimine. Tunnis vaadati üheskoos üle RagnSells kodulehelt, kuidas on õige prügi sorteerida. Arutleti miks ei või sarnase materjaliga prügi panna ühte konteinerisse. Kodulehelt leotud materjali kinnistati LearningApps leheküljel olevate teadmiste kontrolliga.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Teadmiste kontrollimisel võiksid lapsed teha valikuid rahulikult ning põhjendades valikuid. Rakendust kasutades võiks jagada õpilased ka võistkondadesse.

Klass: 8b

Õpetaja: Heli Liiv, Pärnu Vanalinna Põhikool

Inimene, keskkond, toidujäätmed, prügi, ohtlikud jäätmed, pakendikonteinerid, papp- ja kartong, klaastaara