Arvutiga seotud vahendid ja muu

Tunnis kasutatud keskkonnad ja materjalid
socrative

Socrative
Veebipõhine QR koodi lugeja 
Android seadmele QR rakendus QR Droid Code Scanner
QR koodi bingo ruudustik

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpetaja valmistas eelnevat ette Socrative Teacher äpis küsimused. Küsimused olid esitatud stiilis: Mis on Suurbritannias kõige populaarsem kassi nimi? Leia vastus viitelt: Kuningas, T. (2001). Huvitaja I. Ilo. lk 76.

Õpilased võtsid kaasa enda nutiseadmed ning laadisid alla Socrative Student äpi. Tiimidesse kuulusid 2-3 õpilast. Ülesande eesmärk oli panna lapsed liikuma, teha midagi tavatunnist erinevat, kasutada enda nutiseadmeid õpiotstarbel ning harjutada viidete lugemise oskust. Tunni lõppedes küsis õpetaja tagasisidet, kuidas selline tund ja ülesanne meeldis ning valdavalt oli märksõnaks *huvitav*!

Klass: 6kl

Õpetaja: Triinu Pääsik, Tallinna Rahumäe Põhikool

QR koodid, rühmatöö, bingo
Tunnikontrollid Socrative keskkonnas

2015-04-20 16.05.24

Tunnis kasutatud keskkond
Socrative

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Digitund õpetajalt õpetajale.

Õppijatel oli ülesandeks luua keskkonnas konto, tutvuda võimalustega ja teha üksi või grupiga vähemalt üks kontrolltöö.

Juhendaja: Evelin Laanemets, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium

2015-04-20 15.37.14 (1)   2015-04-20 16.05.19
Rahvusvahelised suhted

Kasutatud rakendus või keskkond:

Socrative
Livebinders 

http://filosoofialeht.weebly.com/digitund.htm

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Tunni eesmärk: sooritada elektrooniline test ning seejärel lisada viimane ülesanne oma digimappi.
Tunni kestvus: paaristund (2×45 minutit).
Esmalt lahendasid õpilased 30 minuti jooksul arvestusliku testi rahvusvaheliste suhete teemal. Selleks kasutasime rakendust Socrative. Testi tegemiseks said õpilased, kellel omal nutiseadet pole, kasutada kooli sülearvutit. Kuna kogu ühiskonnaõpetuse 2. kursus oli paberivaba, siis seesuguste testide lahendamine polnud sel korral õpilaste jaoks enam uudne, küll aga taaskord mugav võimalus saada pärast testi kohest tagasisidet.

Pärast testi tuli õpilastel avada oma digimapp veebikeskkonnas www.livebinders.com ning luua sinna viimane teema. Nimelt tuli õpilastel arutleda oma digimapis selle üle, kas kaasaja sõjaliste konfliktide peamine põhjus võib olla majanduslik kasu. Enne kirjutama asumist tutvustas õpetaja Afganistaani konflikti tagamaid.
Õpetaja loeb kõikide õpilaste arutlusi ning muid kursuse jooksul tehtud töid nende digitaalses õpimapis. Selleks tuli õpilastel anda õpetajale oma õpimapi number. Mõistagi oleme nii kokku hoidnud väga suure hulga paberit.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Soovitan arvestuslike testide lahendamiseks seada ajaline limiit, sest vastasel juhul asuksid õpilased, kes pole eriti õppinud, vastuseid guugeldama, kuid ajalise piirangu korral ei jääks neil selleks aega

Klass: 12a

Õpetaja: Peedu Sula; Pärnu Ühisgümnaasium

Sõda, poliitiline sõda, diplomaatia, sõja võimalik seos majandusliku kasumiga, ÜRO, NATO, Afganistani konflikt, USA sõdurid, oopiumi ja kanepi kasvandused Afganistaanis
Elektrolüütide lahused

Kasutatud rakendus või keskkond:

Socrative

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased sooritasid enesekontrolli testi, et saada tagasisidet omandatud teadmistele. Sama testi võib õpetaja kasutada kontrolltööna.

 

Klass: 11c ja 11b

Õpetaja: Evelin Laanemets;  Pärnu Ühisgümnaasium

elektrolüüt, mitteelektrolüüt, tugev elektrolüüt, nõrk elektrolüüt, elektrolüütiline dissotsiatsioon, pH, aluseline keskkond, happeline keskkond, neutraalne keskkond