Tunnis kasutatud materjalid/keskkonnad: SlideShare (autor: Kersti Kondor) QR-koodi koostamine QR-koodi lugemine Learning Apps Harjutus  Sõnar (keeleabi rakendus) Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Õpetaja tutvustas SlideShare abil lisandi kirjavahemärke, mille järel tegi klass harjutuse…
Continue Reading