Seeneraamatu koostamine

Eesmärk: Huvi äratamine aine vastu, õpitud materjali kinnistamine, uute oskuste omandamine, digivahendite õppeotstarbeline kasutamine

Töö käik:

1. Õpilased jaotatakse rühmadesse. Igas rühmas 3 õpilast.
2. Vaja läheb joonistuspaberit, joonistus- ja kirjutusvahendeid.
3. Seeneaabitsa allalaadimine.
4. rakendus Taskutark  – loodusõpetus, 3. klass, I poolaasta, seened.

Iga rühm koostab ühe seene tutvustuse, milles on seene joonistus, kasvukoht, väärtus söögiseenena ja kas vajab enne söömist kupatamist.

Kõikide rühmade tööd loetakse ette ja köidetakse seeneraamatuks.

Klass: 3a

Õpetaja: Pärnu Ülejõe Põhikool, Marianne Tekkel
Liiklus

yout

Tunnis kasutatud keskkonnad

Taskutark
Youtube video
Liikleja

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Sissejuhatus Youtubist
Arutelu, kes õpilastest elavad linnas, millised ohud on liikluses. Millised abivahendid on loodud selleks, et meil oleks turvalisem linnas liigelda?
Milliseid liiklusmärke te teate?
Taskutark rakendus nutiseadmes: tutavad liiklusmärgid: ülekäigu rada, sebra, valgusfoor.
Kuidas teed ületatakse- (otse, selleks ettenähtud kohast) vaadates vasakule, paremale ja uuesti vasakule.
Miks peab teele astudes olema väga ettevaatlik, kui on väga ere päike?
Pilt jalakäijate tunnel. Mida see märk tähendab? Kas olete näinud sellist märki?Kus?
Täidetakse liiklusaabitsat lk 12- 15

Klass: 1

Õpetaja: Ursula Kumel, Pärnu Ülejõe Gümnaasium

Sebra, valgusfoor, ülekäigurada, turvaline liiklemine, ohutu koolitee
Materjalid ja taaskasutus

taskutark

TEEMA: Materjalid ja taaskasutus

Kasutatud rakendus või keskkond:

TaskuTark –  Android iOS
Video pakendite, klaastaara ning plekktaara käitlusest
Prügihundimäng

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Mõiste KESKKOND selgitamine.
Keskkonna kaitsmise vajalikkus.
Prügi tootmine inimeste poolt. (lapsed jutustavad)
Prügi sorteerimise vajalikkus. (lapsed räägivad)
Jäätmekäitlusjaama töö. (video).
Rakenduse TaskuTark kasutamine.
Taaskasutamine. (lapsed räägivad ja video)
Mõistekaardi koostamine.
Töölehe täitmine.
Prügihundimäng.

 

Klass: 2b

Õpetaja: Merike Männik; Rääma Põhikool