Tunnis kasutatud keskkonnad/harjutused: Koondasin veebilehele: alljärgnevad mängud: Harjutus 1 Harjutus 2 Harjutus 3 Harjutus 4 Harjutus 5 Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Õpetaja ülesanne oli koondada temaatilised mängud, õpilased said…
Continue Reading