Ajavööndid

flub

Tunnis kasutatud keskkond

Google Forms + Flubaroo lisandmoodul
Juhend

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Alustuseks kontrollisime üle töövihikust eelmisel tunnil tehtu. Kes ajavööndite teemas veel hästi ei orienteeru, sai kõik üle kontrollida ja selgitusi küsida. Lisasime paar olulist asja ja seaduspärasust vihikusse ning tegime koos ühe lisaharjutuse töövihikust. Tunni lõpuosas tegid õpilased õpitu peale tunnikontrolli, mille tegemisel võisid kasutada kõiki olemasolevaid materjale. Eesmärk oli testi abil teada saada, kas õpilane oskab arvutada ajavööndite ajavahesid ning kas saab aru selle seaduspärasustest.

Tööd asuvad õpetaja drive’s ning iga õpilane saab enda tulemuse koos õigete vastuste ning teenitud punktidega oma isiklikule e-postile.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Mida lihtsama ülesehitusega on test, seda kiiremini ja õigemini saab õpilane oma tulemuse. Soovitan teha testi, kus küsimused on ühe õige vastusevariandiga.

Klass: 8b

Õpetaja: Ele Jaanimägi, Pärnu Vanalinna Põhikool

ajavööndid, CET, aegade arvutamine, kella keeramine, reisimine
Liitmine ja lahutamine 20-ne piires, aeg

Tunnis kasutatud keskkonnad

Kahoot
Mate talgud

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

1. Kõigepealt kordamine Kahoot keskkonnas, kus oli ülesandeid aja ja liitmise, lahutamise kohta.
2. Seejärel ülesanded keskkonnas matetalgud.

Klass: 1b

Õpetaja: Liliana Kester; Pärnu Vanalinna Põhikool

Aeg: aasta, tund, aasta, nädal, liitmine, lahutamine.